Metalrage.com

Metalrage.com is a non-profit website created and maintained by a small group of music lovers from the Netherlands (and some other territories).
You can read more about us or contact us by clicking here.

Metalrage.com wil only accept digital promo's to save us all time. There will be a form available soon to upload the promo using our website. For now use the contact form available here to get in touch and send promos.

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002-2022 Metalrage.com

Enter keywords and hit enter!

Dutch Only - De representatie van vrouwen in metal
This is a Dutch-Only special, sorry to all the foreign folks!

Een tijdje geleden heb ik een interview gedaan met Hadassa Kosten, zangeres van de Haarlemse metalformatie theNAME. Voor haar afstudeerproject schreef zij een scriptie over de representatie van vrouwelijkheid door vrouwelijke vocalisten in hedendaagse metalbands. Hieronder is een korte samenvatting weergegeven van wat je kunt verwachten van de scriptie. Mocht het je leuk lijken de gehele scriptie te lezen, kun je die aanvragen door een mailtje te sturen naar erik[at]metalrage[dot]com. Ik stuur je dan zo snel mogelijk de gehele scriptie, Enjoy!De representatie van vrouwelijkheid door de vrouwelijke vocalist in hedendaagse metalbands

"Het essay met als titel De representatie van vrouwelijkheid door de vrouwelijke vocalist in hedendaagse metalbands is geschreven ter afronding van mijn bacheloropleiding muziekwetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Ik heb deze scriptie geschreven omdat ik sinds twee jaar de zangeres van de female fronted metalband theNAME ben en me daardoor steeds meer ging verdiepen in metal. Ook liep ik tegen steeds meer vragen aan omtrent vrouwen en vrouwelijke vocalisten binnen metal. Eén van deze vragen was dan ook het onderwerp van dit essay.
 
In hoofdstuk 1 van deze scriptie worden allereerst de begrippen mannelijkheid en vrouwelijkheid gedefinieerd zoals zij traditioneel betekenis krijgen binnen de westerse maatschappij. Hierbij wordt gekeken naar de historische context en de hedendaagse definitie. Vervolgens wordt het ontstaan en de ontwikkeling van metal besproken. Hierbij wordt gekeken naar de rol van de seksen binnen de metalscene en hoe de performativiteit van gender bijdraagt aan de vormgeving van deze scene. Bij de bespreking van de rol van de vrouw binnen metal en de representatie van vrouwelijkheid door vrouwen binnen deze scene, zullen we zien dat hedendaagse metalzangeressen vrouwelijkheid met name in de stereotypen femme fatale, girl en tomboy representeren. 

In hoofdstuk 2 wordt dan ook toegespitst op de representatie van vrouwelijkheid in deze stereotypen door te kijken hoe hedendaagse metalzangeressen zich de bijbehorende genderspecifieke kenmerken eigen maken. Bij de analyse van deze representatie wordt gebruik gemaakt van drie case studies van de metalbands Epica, Flyleaf en Arch Enemy. De vrouwelijke vocalisten van deze bands zullen achtereenvolgens model staan voor de analyse van de femme fatale, de girl en de tomboy. Aan de hand van de laatste CD, de laatste videoclip en de officiële websites van deze bands wordt een analyse gemaakt op auditief, tekstueel en visueel niveau.
 
In hoofdstuk 3 wordt bekeken hoe de representatie van vrouwelijkheid in de stereotypen femme fatale, girl en tomboy door andere vrouwen dan de hedendaagse metalzangeressen terugkomt in de westerse kunst en media. Hierbij wordt eerst besproken hoe deze stereotypen binnen de westerse kunst terugkomen en wordt daarna bekeken hoe zij gestalte krijgen binnen de westerse media.


 
Na deze drie hoofdstukken volgt een conclusie waarin alle bevindingen uit dit essay nog eens op een rij worden gezet. Hierin wordt ook bekeken hoe de representatie van vrouwelijkheid in de stereotypen femme fatale, tomboy en girl door de hedendaagse vrouwelijke metalvocalist zich verhoudt tot de representatie van deze stereotypen binnen de westerse kunst en de westerse media.
Details Written on Feb, 2008
Writer @Boek

Tags: #metalrage
Related Content
Havok - Unnatural Selection
Havok - Unnatural Selection
Catgory
Metalrage.com Yearlists 2013 - What a year it was!
Metalrage.com Yearlists 2013 - What a year it was!
Catgory